PSYCH-K®

‘Als je gelooft dat je het kan - heb je gelijk; als je gelooft dat je het niet kan - heb je gelijk’.                                                                                                                           Henry Ford

 

PSYCH-K® is een methode die op doeltreffende en eenvoudige wijze stress en belemmerende overtuigingen omvormt in ondersteunende en bevrijdende overtuigingen. Het maakt gebruik van balansen waarmee er een effectieve communicatie mogelijk is tussen je onderbewustzijn en je bewustzijn. Dit levert een toename aan energie op, positieve verandering in je denken en een vrijer gevoel.

ONDERBEWUSTE OVERTUIGINGEN
Je overtuigingen zijn conclusies die je onderbewustzijn heeft getrokken uit (eerdere) ervaringen. Deze overtuigingen bepalen in zeer grote mate hoe je in het leven staat en hoe je je leven vorm geeft. Als je gelooft dat jij iets gedaan kan krijgen, dan zal dat een heel ander effect hebben op je denken, voelen en gedrag, dan als je dat niet gelooft.
Veel belemmeringen die je ervaart komen voort uit onderbewuste, niet ondersteunende overtuigingen, oude stress-patronen en niet verwerkte traumatische ervaringen. Het zijn oude patronen die niet mee ontwikkeld zijn en waarvan je op een gegeven moment merkt dat ze je tegenwerken in plaats van ondersteunen in de ontwikkeling die je wilt. Je wil vooruit, verder, maar 'iets' houdt je daarin tegen.

STRIJD
Het voelt dan alsof er onder de oppervlakte wordt touw getrokken. Bewust weet je wat je graag wilt en weet je zelfs dat overtuigingen als 'ik ben niet goed genoeg'  niet waar zijn. Maar in de praktijk, als je het even niet bewust bent, krijgt deze negatieve gedachte toch weer vat. Het onderbewustzijn en bewustzijn zitten niet op een lijn! En lijken langs elkaar heen te praten.

VERBINDING EN COMMUNICATIE
PSYCH-K® is een laagdrempelige methode waarmee oude, negatieve overtuigingen worden aangepast aan wat nu ondersteunend voor jou is. Gebruikmakend van de kwaliteiten van beide hersenhelften vindt er een aanpassing plaats in het onderbewustzijn. Negatieve, ondermijnende overtuigingen veranderen in ondersteunende, op groei gerichte overtuigingen!

 

TRAJECT
Je kunt kiezen voor een PSYCH-K® traject van vier à vijf sessies, waarin deze methode wordt toegepast in therapievorm of coaching. Of voor therapie of coaching waar PSYCH-K® een onderdeel van uitmaakt. Bij de intake kijken we samen wat passend is.