KLACHTENREGELING

Als je een klacht heeft, dan hopen ik dat we dit samen kunnen oplossen. Onvrede en klachten ontstaan vaak door gebrekkige communicatie. Rechtstreeks en eerlijk vragen om opheldering helpt veel problemen de wereld uit. Ik voldoen aan de eisen van de WKKGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), geregeld bij CAM COOP.
Bij klachten volg ik de volgende procedure:

 1. Je meldt de klacht aan mij, de zorgverlener, mondeling of telefonisch
 2. Je omschrijft de klacht en bevestigt die per email: meta@metapot.nl
 3. De klacht wordt in behandeling genomen
 4. Binnen 3 werkdagen ontvang je een bericht over de stand van zaken
 5. Binnen 10 dagen zal de klacht worden besproken en afgehandeld.
 6. Ik, de borgverlener,  zal indien gegrond, je klacht als leerpunt binnen het centrum doorvoeren.
 7. Waar nodig word je uitgenodigd voor een gesprek. Ik zal hierin waar mogelijk met je tot een oplossing komen of een oplossing aandragen.
 8. Klachten worden strikt persoonlijk behandeld en maximaal vijf jaar digitaal gearchiveerd binnen ons centrum.
 9. Is het probleem te ernstig of durf je mij, de borgverlener, niet aan te spreken over wat je dwars zit, dan is je volgende stap contact opnemen met de beroepsorganisatie de SBLP (www.sblp.nl).  Beroepsorganisaties zien erop toe dat de aangesloten leden hun beroep overeenkomstig de Code Ethiek en Gedrag uitoefenen.

De beroepsorganisaties verlangen van hun leden onder meer:

 • Een afgeronde beroepsopleiding
 • Bijscholing en intercollegiale toetsing
 • Een verzorgde en goed bereikbare praktijkruimte
 • Een goede waarnemingsregeling
 • Berichtgeving aan de huisarts indien nodig

Meer informatie

Heb je vragen over de procedure rondom klachten, neem gerust contact op. Ik ben te bereiken op 06 23903340 of via de e-mail op meta@metapot.nl